Driftsmeddelelser

Driftsmeddelelser

Her kan du se status for driftsforstyrrelser og planlagte vedligeholdelsesarbejder + diverse oplysninger til forbrugerne.


Hammel Vandværk kan sende meddelser ud på SMS. Ved at gå ind på til-/afmeld SMS kan forbrugerne selv redigerer hvem der skal have meddelsen.


Aktuelle driftsforstyrrelser og meddelelser:

25 september 2018, vi har et brud på en større ledning i midtbyen derfor vil der i løbet af dagen være afbrydelser i forsyningen.


21.09.2018. Brandvæsenet afprøver brandhaner fra den 21 september til og med den 7 oktober, det kan medføre en lettere misfarvning af vandet


26.04.2018. Der vil på grund af nødvendigt ledningsarbejde være afbrydelser i vandforsyningen i området Fyrrebakken, Teglhusvej og Højdedraget i tidsrummet 10 - 14Husk Generalforsamling, 22.03.2018 kl. 19.30 i Inside lokale 2


09.10.2017

Vores mail er PT nede, men vi arbejder på sagen


03.10.2017

Brandvæsenet gør opmærksom på at der afprøves brandhaner i Hammel onsdag den 4 oktober om formiddagen. Det kan medføre en lettere misfarvning af vandet

27.09.2017

Brandvæsenet meddeler at de afprøver brandhaner i Hammel lørdage i uge 38, 39 & 40. Det kan medføre en lettere misfarvning af vandet


01-09-2016

Finn Kjær har valgt at gå på efterløn.

Kjeld Bo Andersen er ny vandværksbestyrer.

Antikalksystem:


25-04-16


Der er monteret antikalksystem på Hammel Vandværk.
Kommende vedligeholdelsesarbejde:

Årsaflæsning:


Hammel Vandværk aflæser selv vandmålerne med måleudstyr placeret i bilen, den første hverdag i året med en aflæsning den 31-12 kl. 24,00.


1. oktober 2015:


Forbrugerne kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsen Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk


Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr. som ikke tilbagebetales.

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til forbrugerklagenævnet.

Det koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.


Konkurrence- og forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det

omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs mærmere herom på www.forbrug.dk


Tidligere tekst

Teksten er erstatning for teksten i den hidtil gældende vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger

Naturstyrelsen, 2014


Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere over vandforsyningens afgørelser, herunder om overholdelse

af regulativets bestemmelser, hvorvidt opkrævning af takster m.v. sker i overensstemmelse med regulativet,

forældelse af fordringer, konsekvensen af fejl på en vandmåler samt fortolkning af takstblads overensstemmelse

med regulativet.Hammel Vandværk A.M.B.A · Sallvej 101 · 8450 Hammel · Tlf. 86 96 10 80 · Email: info@hammelvandvaerk.dk