Blanketter

Blanketter


Flyttemeddelelse


Flyttemeddelelser bedes sendt med email til info@hammelvandvaerk.dk og skal indeholde følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse der fraflyttes
  • Dato
  • Målerstand
  • ny adresse
  • Navn / navne på indflytterne
  • ejer/lejer
  • Ved udlejnings ejendomme er det udlejer der skal meddele flytningenAnmeldelse af installationsarbejde - åbnes og udskrives nederst på siden


Ved ny etablering af jordledninger skal personalet på Hammel Vandværk syne ledningen inden jorddækning.


Den blivende måler skal monteres under byggeperioden og skal holdes frostfri. Skal der bruges byggevand i byggeperioden skal stikket forsynes med en tilbageløbssikring i kategori 4.


Ved udskiftning af jordledning skal personalet på Hammel Vandværk syne ledningen inden jorddækning.


Hvis måleren skal nedtages og plomben brydes skal Hammel Vandværk kontaktes.


I alle tilfælde er det VVS firmaets pligt at henvende sig til Hammel Vandværk.


Blanket til bestilling/ændring af tilslutning