Driftsmeddelelser

Driftsmeddelelser

Her kan du se status for driftsforstyrrelser og planlagte vedligeholdelsesarbejder + diverse oplysninger til forbrugerne.


Hammel Vandværk kan sende meddelser ud på SMS. Ved at gå ind på til-/afmeld SMS kan forbrugerne selv redigerer hvem der skal have meddelsen.


Aktuelle driftsforstyrrelser og meddelelser

03.06.2024

Vi har et brud på hovedledning til Dalstrøget og dele af Fuglekvarteret, vi arbejder på sagen tidstermin er lidt usikker


Vi har et brud på N.P. Schølersvej, det berører fra nr. 18 - 32


29.03.2024

Vi har et brud på en hovedledning på Mosevej så der vil være lukket for vandet i en periode fra 07.30 og frem. Følgende er omfattet: Mosevej, Urmosen, Voldby Hovvej 79 - 89 & 91 samt Nygårdsvej.


20. 02. 2024:

Vi har varslet aflukning i forbindelse med ledningsarbejde den 21 februar fra kl. 23 og tre timer frem. Desværre er denne varsel kommet lidt for bredt ud. De berørte områder er : Rådyrvej, Harevænget, Grævlingevej, Hjortebakken, Hvedebakken, Kornmarken, Hollandsvej, Frankrigsvej, Italiensvej, Irlandsvej Anbækvej 110 - 121 - 123, Englandsvej, Viborgvej 180 - 182 - 190 - 194 - 201 - 210 - 214 - 213 - 215 - 219 - 223 - 130 - 132 - 139 - 145, Hedehusvej 85 - 89 - 93 - 95, Skelgårdsvej, Anbækgårdsvej 5 - 18 - 25, Gl Århusvej, Nyvej, Svinget, Engvej, Tværvej, Skrænten.

Vi beklager hvis den udsendte varsling har forårsaget problemer.

Er du i tvivl om hvorvidt du er omfattet, så ring.

Mvh

Kjeld Bo


Brandvæsenet afprøver brandhaner i ugerne 38 - 39 & 40, det kan medføre brunligt vand, det er ikke giftigt men kræver blot at der bliver skyllet grundigt igennem.


31 maj 2023, vi har et større ledningsarbejde på Søndermarken, det betyder at der vil være lukket for vandet fra kl 20.00 i følgende områder: Finlandsvej, Sønderalle, Kappelsdal, Anbækvej 83 - 95, Ryttervej, Jagtvej, Jægervej, Mosevej, Urmosen, Nygårdsvej, Voldby Hovvej 79 - 91, Gl Voldbyvej 1 - 10, Gjerngården, Skyttevej, Elmevej 3, Birkevej 2, Voldbyvej 24 - 44 & 17 - 37Vandsamarbejde

Favrskovs vandværker er gået sammen i foreningen "Vandsamarbejdet om drikkevandsresourserne i Favrskov Kommune"

Som forbruger betaler du i de næste 12 år i gennemsnit 2 kr. pr m3 vand til samarbejdet. Alt i alt forventes det at give op til 50 mill. kr, der skal bruges til at sikre drikkevandet i Favrskov for fremtiden.


Fakta om vandsamarbejdet:

Det er Byrådet i Favrskov kommune der har besluttet at vandværkerne skal gå sammen i et vandsamarbejde.

I gennemsnit vil det koste en almindelig husstand 350 kr årligt i de næste 12 år at sikre drikkevandet mange år frem.

Pengene skal bruges til at kompensere landmænd for det dyrkningstab, der eventuelt er ved at skulle reducere eller undlade brugen af gødning og sprøjtemidler på arealerne ved drikkevandsboringer.

Vandsamarbejdet bestemmer sammen med Favrskov Kommune, hvordan indsatserne skal prioriteres.

Pengene skal bruges på store såvel som små vandværker, der hvor de gør mest gavn og er mest nødvendige i Kommunen.

Vandsamarbejdet er din sikkerhed for, at drikkevandet sikres bedst muligt i hele Favrskov. Både små og store vandværker får gavn af viden og kompetencer i vandsamarbejdet, og alle forbrugere bidrager til fremtidens rene drikkevand.

Læs mere på WWW.favrskov.dk/vandsamarbejde

-----
16-09.2020 Vi har planlagt strømafbrydelse på vandværket idag, det vil ikke medføre forsyningssvigt, men vi kan være svære at træffe på telefon og mail fra 08.30 - 14.00

29.11.19 Vi har et brud på en af vores hovedledninger derfor vil der være områder i byen som ikke har vand, vi gør hvad vi kan for at blive færdige så hurtigt som muligt


Brandvæsenet afprøver brandhaner fra den 12 oktober til den 2 november, typisk lørdag formiddag. Det kan medføre misfarvning af vandet.


25 september 2018, vi har et brud på en større ledning i midtbyen derfor vil der i løbet af dagen være afbrydelser i forsyningen.


21.09.2018. Brandvæsenet afprøver brandhaner fra den 21 september til og med den 7 oktober, det kan medføre en lettere misfarvning af vandet


26.04.2018. Der vil på grund af nødvendigt ledningsarbejde være afbrydelser i vandforsyningen i området Fyrrebakken, Teglhusvej og Højdedraget i tidsrummet 10 - 14Husk Generalforsamling, 22.03.2018 kl. 19.30 i Inside lokale 2


09.10.2017

Vores mail er PT nede, men vi arbejder på sagen


03.10.2017

Brandvæsenet gør opmærksom på at der afprøves brandhaner i Hammel onsdag den 4 oktober om formiddagen. Det kan medføre en lettere misfarvning af vandet

27.09.2017

Brandvæsenet meddeler at de afprøver brandhaner i Hammel lørdage i uge 38, 39 & 40. Det kan medføre en lettere misfarvning af vandet


01-09-2016

Finn Kjær har valgt at gå på efterløn.

Kjeld Bo Andersen er ny vandværksbestyrer.

Antikalksystem:


25-04-16


Der er monteret antikalksystem på Hammel Vandværk.
Kommende vedligeholdelsesarbejde:

Årsaflæsning:


Hammel Vandværk aflæser selv vandmålerne med måleudstyr placeret i bilen, den første hverdag i året med en aflæsning den 31-12 kl. 24,00.


1. oktober 2015:


Forbrugerne kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsen Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk


Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr. som ikke tilbagebetales.

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til forbrugerklagenævnet.

Det koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.


Konkurrence- og forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det

omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs mærmere herom på www.forbrug.dk


Tidligere tekst

Teksten er erstatning for teksten i den hidtil gældende vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger

Naturstyrelsen, 2014


Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere over vandforsyningens afgørelser, herunder om overholdelse

af regulativets bestemmelser, hvorvidt opkrævning af takster m.v. sker i overensstemmelse med regulativet,

forældelse af fordringer, konsekvensen af fejl på en vandmåler samt fortolkning af takstblads overensstemmelse

med regulativet.