Retningslinjer

Retningslinjer

Ved ny etablering af jordledninger skal personalet på Hammel Vandværk syne ledningen inden jorddækning.


Den blivende måler skal monteres under byggeperioden og skal holdes frostfri. Skal der bruges byggevand i byggeperioden skal stikket forsynes med en tilbageløbssikring i kategori 4. Forbrug af vand uden måler accepteres ikke.


Ved udskiftning af jordledning skal personalet på Hammel Vandværk syne ledningen inden jorddækning.


Hvis måleren skal nedtages og plumben brydes skal Hammel Vandværk kontaktes.


I alle tilfælde er det VVS firmaets pligt at henvende sig til Hammel Vandværk.