Hammel Vandværk i tal

Hammel Vandværk i tal

 • Hammel Vandværk har en indvindings tilladelse på 510000 m3 om året.
 • Hammel Vandværk servicerer og leverer vand til Sall og Skjød Vandværk.
 • Hammel Vandværk varetager den daglige drift af Fårvang Vandværk.
 • På adressen Sallvej 101 er der en kildeplads med 3 boringer. 2 boringer fra 1986 med en dybde på 81 og 70 m, som er filtersat fra 45 til 69 m og  en boring fra 1999 med en dybde på 112 m, som er filtersat fra 73 - 85 m.

På  adressen Vestagervej 75 er der en kildeplads med en boring fra 2008 med en dybde på 140 m, som er filtersat fra 114 - 124 m.

 • Behandlings anlægget er på adressen Sallvej 101.  Der er 2 linier med 2 forfiltere og 2 efterfiltere.

Hver linie har en kapasitet på 100 m3 i timen.

 • Skyllevandet bliver genbrugt efter at det har stået i udfældningstank i 15 timer hvorefter det kommer igennem filteranlæg og UV anlæg til der ca. er 60 cm tilbage i tanken. Bundslammet bliver ledt til udvendige bassiner.
 • På Dyrlundsvej er placeret en tank med en kapacitet på 2000 m3 vand.
 • Der er 4 trykstationer til at øge trykket til de højeste områder.
 • Der nødstrøms generatorer på hovedanlægget og på trykstationerne.
 • På adressen Sallvej 101 er der placeret solceller på taget som kan producere ca. 60000 kwt.
 • Det er ca. 30% af forbruget på Sallvej 101.
Hammel Vandværk A.M.B.A · Sallvej 101 · 8450 Hammel · Tlf. 86 96 10 80 · Email: info@hammelvandvaerk.dk