Hammel Vandværk i tal

Hammel Vandværk i talHammel Vandværk har en indvindings tilladelse på 510000 m3 om året.


Hammel Vandværk servicerer og leverer vand til Sall og Skjød Vandværk.

Hammel Vandværk varetager den daglige drift af Fårvang Vandværk.

På adressen Sallvej 101 er der en kildeplads med 3 boringer. 2 boringer fra 1986 med en dybde på 81 og 70 m, som er filtersat fra 45 til 69 m og  en boring fra 1999 med en dybde på 112 m, som er filtersat fra 73 - 85 m.

På  adressen Vestagervej 75 er der en kildeplads med en boring fra 2008 med en dybde på 140 m, som er filtersat fra 114 - 124 m.

Behandlings anlægget er på adressen Sallvej 101.  Der er 2 linier med 2 forfiltere og 2 efterfiltere.

Hver linie har en kapasitet på 100 m3 i timen.

Skyllevandet bliver genbrugt efter at det har stået i udfældningstank i 15 timer hvorefter det kommer igennem filteranlæg og UV anlæg til der ca. er 60 cm tilbage i tanken. Bundslammet bliver ledt til udvendige bassiner.

På Dyrlundsvej er placeret en tank med en kapacitet på 2000 m3 vand.

Der er 4 trykstationer til at øge trykket til de højeste områder.

Der nødstrøms generatorer på hovedanlægget og på trykstationerne.

På adressen Sallvej 101 er der placeret solceller på taget som kan producere ca. 60000 kwt.

Det er ca. 30% af forbruget på Sallvej 101.