Målere

Målere

Måleren

skal ifølge Vandforsyningsregulativet 9.3

være placeret således

at den er let tilgængelig, let at aflæse og udskifte.


Måleren skal monteres med kugleventiler før og efter måleren

Måleren skal monteres umiddelbart efter godkendt indføring af jordledning


Fittings før måleren skal være rustfri eller messing.


Kontraventil skal være ifølge DS/EN 17/17 : 2002


Måleren skal plomberes og installationen skal godkendes af personalet på Vandværket.